Privacy Policy

like

Privacy Policy

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.
We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend.
Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen.
Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service email geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site.
We verstrekken nooit emailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

 
 
NEW